Algemene voorwaarden

Artikel 1. | Identiteit van Pepita d’Oro Atelier

Pepita d’Oro Atelier is geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Den Haag met nummer: 65579194. 

BTW-nummer: op aanvraag E-mail: info@pepitadoroatelier.nl 

Telefoonnummer: + 31 (0) 70 330 66 40 

Pepita d’Oro Atelier winkel (zie website voor openingstijden) Thomsonlaan 104-A, 2565 JG Den Haag, Nederland 

Artikel 2. | Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pepita d’Oro Atelier (hierna; Pepita), iedere bestelling en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Pepita en de consument. 
 2. De consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de website en het aanvinken van de vakje met ‘Ik geef akkoord op de Algemene Voorwaarden’ is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 3. Lees de Algemene Voorwaarden dus zorgvuldig door voordat u deze accepteert. 
 4. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op met Pepita via info@pepitadoroatelier.nl.

Artikel 3. | Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van Pepita is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Pepita is gerechtigd het aanbod te wijzigen, aan te passen en te herroepen. Pepita houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien een wijziging van het btw-tarief en/of een wijziging van de grondstofprijzen daartoe aanleiding geeft. Wanneer het aanbod wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 dagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Pepita.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen en Pepita behoudt zich het recht voor om de prijzen van een aanbod te wijzigen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pepita niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Pepita kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Als looptijd van het aanbod geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van het aanbod, vervalt het aanbod van rechtswege en kan de Consument geen gebruik meer maken van het aanbod.

Artikel 4. |Overeenkomst en Bestelling 

 1. De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst. Pepita verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot dat moment is Pepita de enige eigenaar van de producten. 
 2. Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt uw per e-mail een bevestiging dat de betaling is geaccepteerd en een e-mailbericht met de factuur en de details van uw bestelling.
 3. Afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie. Alle producten zijn handgemaakt en kunnen dus iets afwijken. Als een product niet aan u verwachtingen voldoet, kunt u het retourneren (zie artikel 8), maar het kan niet een aanleiding vormen om een claim in te dienen.
 4. Indien Pepita goede gronden heeft, is Pepita gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden respectievelijk gewijzigd. Indien de Consument niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende tien dagen na mededeling van de wijziging door Pepita.
 5. Indien Pepita een bestelling niet accepteert of indien Pepita bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Pepita dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan de Consument mede.
 6. Pepita accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Pepita het woonadres van de Consument niet kan vaststellen.
 7. Pepita kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Pepita op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Pepita gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Annulering van uw bestelling; Als u uw bestelling wilt annuleren, dient u ons hiervan, binnen 48 uur, op de hoogte te stellen. Stuur een mail naar info@pepitadoroatelier.nl. Dan kan Pepita uw bestelling annuleren en reeds gedane betalingen terugstorten. Wanneer u ons later dan 48 uur op de hoogte stelt, is het mogelijk dat het proces al in gang is gezet. Als dit het geval is, kan Pepita uw betaling niet terugbetalen, maar kunt u het artikel nog aan laten passen of eventueel ruilen voor een ander artikel. Vraag op dat moment naar de mogelijkheden.

 

Artikel 5. | Betaalmethoden en de prijs

 1. Bij Pepita kunt u kiezen uit drie beveiligde betaalmethoden: Ideal, Paypal en Creditcard.
 2. Als Pepita per ongeluk een verkeerde prijs heeft vermeld op de website – en het gaat duidelijk om een vergissing – heeft Pepita het recht om dat aan te passen. Ook als u dat artikel al hebt besteld.
 3. Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar Pepita geen invloed op heeft, met variabele prijzen aan bieden. 
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Indien een bijdrage in de verzendkosten wordt berekend, wordt dit apart en voorafgaand aan het moment van bestellen aan de consument gemeld.
 6. Creditcardgegevens zoals creditcardnummer, vervaldatum, etc., worden automatisch overgedragen via een versleuteld en beveiligd systeem naar de betaalmeester zonder dat Pepita of anderen toegang hebben tot deze gegevens. Zelfs in het geval van eventuele restitutie zijn volledige creditcardgegevens niet zichtbaar. Als u betaalt met Visa of Mastercard is er extra bescherming door speciale verificatiemethoden (Verified by Visa of Mastercard Secure Code).


 

Artikel 6. | Levering en Levertijden

 1. Pepita heeft twee leveringsmethoden:
  Ophalen bij de Pepita winkel aan de Thomsonlaan 104-A, 2565 JG Den Haag, Nederland of met de koerierdienst PostNL.
 2. Als u per ongeluk een verkeerd afleveradres hebt opgegeven, de verkeerde leveringsoptie hebt gekozen of niet thuis was toen Post NL het pakket kwam afleveren – en daarom extra kosten van toepassing zijn – brengt Pepita deze extra kosten bij u in rekening.
 3. Pepita verzendt de bestelling zo snel mogelijk na betaling van de overeenkomst. Pepita streeft er altijd naar dat u uw bestelling binnen de verwachte levertijd ontvangt. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is (een artikel is tijdelijk niet op voorraad of de koeriersdienst staakt) laat Pepita dat u uiteraard weten.
 4. Tot en met het moment van levering draagt Pepita de verantwoordelijkheid voor de bestelling. Na levering wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan u.
 5. Houd rekening met de verwachte levertijden. In het geval dat een product niet binnen de verwachte periode wordt geleverd, is het niet mogelijk een claim in te dienen. Pepita zal echter altijd alles in het werk stellen om te zorgen dat uw bestelling op tijd aankomt.
 6. Indien de Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Pepita het recht om extra verzendkosten bij de consument in rekening te brengen.
 7. Pepita doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Pepita binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met de consument.

Artikel 7. | Zichttermijn

 1. Pepita streeft ernaar alle klanten blij te maken met hun aankoop. Toch raad Pepita u aan de kwaliteit en het aantal producten binnen veertien dagen te controleren. Als er iets niet in orde is, stuur dan een e-mailbericht naar info@pepitadoroatelier.nl.


 

Artikel 8. | Retourneren & Omruilen

 • Pepita hoopt natuurlijk dat u blij bent met uw aankoop. Als dat niet het geval is, heeft u vanaf de datum waarop u uw bestelling heeft ontvangen, veertien dagen de tijd om het product terug te sturen.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Pepita  retouneren, conform de door Pepita verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument het product wenst te retouneren, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Pepita. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het Retourformulier dat onderaan deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het retourneren van het product dient hij dit binnen 14 dagen het product op te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
  1. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht respectievelijk het Product niet aan Pepita heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Het retourformulier moet altijd in de doos worden meegestuurd.
 • U kunt het pakket samen met het retourformulier terugsturen naar:

 • Pepita d’Oro Atelier
  Thomsonlaan 104-A
  2565 JG Den Haag
  Nederland
 1. De kosten en de verantwoordelijkheid van de retourzending zijn voor uw rekening.
 2. Indien goederen gebruikt, versleten, beschadigd of incompleet zijn, heeft Pepita het recht de geretourneerde artikelen te weigeren.
 3. Restitutie vindt plaats binnen 14 werkdagen na ontvangst en controle.
 4. Pepita kan de teruggaaf alleen overmaken naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan.

Artikel 9. | Uitsluiting Retouren

 1. Pepita kan retouren uitsluiten voor producten die door Pepita tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument waaronder doch niet beperkt tot gegraveerde producten en extern gegoten producten;
 2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; en
 4. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pepita geen invloed heeft.

Artikel 10. | Custommade sieraden

 • Als de custommade bestelling die u hebt ontvangen niet aan uw verwachtingen voldoet, laat dit Pepita dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling weten via info@pepitadoroatelier.nl.
 • Elk artikel dat speciaal voor u is gemaakt kan niet worden geretourneerd of geruild. Deze artikelen zijn ontworpen en speciaal voor u gemaakt en daarom kan dit niet geretourneerd worden bij verandering van gedachten.
 • Pepita doet geen restitutie, maar Pepita kijkt graag of Pepita het door u gekochte artikel nog kunnen aanpassen (bijvoorbeeld de maat wijzigen).
 • Als u denkt dat er iets mis is met de kwaliteit van het geleverde sieraad, zal Pepita de kwestie beoordelen en het sieraad aanpassen wanneer dit inderdaad het geval is.
 • Binnen 10 dagen na ontvangst van het sieraad verwacht Pepita dat uw sieraad weer bij ons is en zal Pepita de door u geretourneerde artikel op het volgende beoordelen: 

Het sieraad moet in originele staat verkeren en mogen niet gedragen of beschadigd zijn en het moet in originele en onbeschadigde verpakking zitten.

 1. Verzendkosten voor het terugsturen van het artikel naar Pepita zijn voor eigen rekening.
 2. Houd er rekening mee dat Pepita niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies van het sieraad dat wordt geretourneerd.

Artikel 11. | Reparaties en op maat maken 

 1. Reparaties zijn mogelijk, maar worden per geval beoordeeld.
 2. Als u een reparatie wilt laten uitvoeren, mail Pepita dan naar info@pepitadoroatelier.nl zodat Pepita u persoonlijk kan helpen en u kan adviseren wat betreft de reparatie.
 3. Als een gekocht sieraad niet de juiste maat is, neem dan contact op met Pepita via info@pepitadoroatelier.nl.
 4. U bent verantwoordelijk voor alle verzendkosten en voor de kosten van het wijzigen/aanpassen van de maat. Als u bij de bestelling niet zeker bent van uw maat, neem dan altijd contact met Pepita op voor hulp.


Artikel 12. | Garantie

 1. Na de zichttermijn van veertien dagen (artikel 7.1) geeft Pepita twee maanden garantie op de kwaliteit van het product. 
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Pepita schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. Pepita zal u een passend alternatief voorstellen, maar Pepita besluit welke van de volgende opties wordt gekozen.
 • Reparatie
 • Vervanging
 • Restitutie
 1. In het geval van restitutie, vindt terugbetaling (inclusief verzendkosten) plaats binnen 14 werkdagen na ontvangst en controle.
 2. Als Pepita het artikel repareert of vervangt, kan dat tot 21 werkdagen duren.
 3. De garantie vervalt als het product gebreken heeft die zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, of als u of anderen wijzigingen/reparaties aan het product hebben aangebracht of dat hebben geprobeerd, of als het op een manier is gebruikt waarvoor het artikel niet bedoeld is.
 4. De garantie geeft u niet het recht op vervanging of restitutie voor verloren of gestolen voorwerpen.

Artikel 13. | Copyright

 1. Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door Pepita zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Pepita mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.

Artikel 14. | Geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Heeft u een opmerking of een tip? Stuur een e-mail naar info@pepitadoroatelier.nl, dan neemt Pepita contact met u op.
  Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op 01-10-2022

10%

korting, speciaal voor jou 🎁

Schrijf je in om je exclusieve korting te ontvangen en blijf op de hoogte van onze laatste producten en aanbiedingen!

Meld je aan en ontvang meteen een 10% kortingscode!

We sturen je geen spam!